Skip links

Hackathon

Hackathon; Alles wat je moet weten

Meer innovatie en techniek
ontwikkelen met een hackathon

Hackathons hebben innovaties voortgebracht die zowel de technische als de niet-technische wereld hebben getransformeerd en ontwricht.

Maar wat is precies een hackathon? Laat ons je er alles over vertellen!

Binnen een snelle tijd een nieuwe website of platform!

Het belangrijkste idee achter een hackathon is om een probleem te identificeren en samen te werken om technologieën te creëren die dat probleem oplossen. Aan het einde van de hackathon merken bedrijven dat ze een of meer prototypes hebben die nieuwe producten kunnen worden. Zo heb je bijvoorbeeld binnen een snelle tijd een nieuw product of een nieuwe website ontwikkeld.

Efficiëntie

Doordat de opdrachtgever en alle verschillende expertises bij elkaar zitten, kan er in een relatief korte tijd een keurig eindproduct gerealiseerd worden.

Jouw vraagstuk opgelost

Zit je al een tijd met een vraagstuk of idee in je hoofd? Laat ons dit oplossen tijdens een hackathon met alle benodigde experts.

  • Selected Works
  • Website ontwikkeling
See All work

Wat is een Hackathon?

Een hackathon is een bijeenkomst waar programmeurs in korte tijd samen op een extreme manier coderen. Hackathons duren minimaal een paar dagen – of over een weekend – en over het algemeen niet langer dan een week. Tijdens het werken aan een bepaald project is het de bedoeling dat elke ontwikkelaar de mogelijkheid en vrijheid heeft om te werken aan wat hij / zij maar wil.

Hoe werkt een hackathon?

Het begint meestal met een inleiding over het evenement (over het onderwerp als dat er is) en daarna komt er een aftrap waar de deelnemers productideeën pitchen en teams vormen op basis van interesses en specifieke vaardigheden.

Zoals eerder vermeld, kan een Hackathon 24 uur duren, maar ook een week. Dus bij kortere Hackathons is er natuurlijk meer druk. Nadat het werk is gedaan, zullen teams hun product aan anderen laten zien. Het is niet altijd het geval, maar heel vaak heb je een jury die de demo’s van producten bekijkt en die de leiding heeft over het kiezen van een winnaarsteam dat een prijs ontvangt.

Ben je er nog steeds niet 100% van overtuigd dat je moet deelnemen aan een Hackathon? Wacht maar tot je leest over de voordelen.

1. Business model canvas

We starten de dag met het ontwikkelen van een business model, hierdoor weten we zeker dat het eindproduct aansluit op de behoeftes van de klant.

2. Planning start

Elk teamlid krijgt een taak toegewezen zodat we aan het einde van de dag een eindproduct kunnen opleveren.

3. Tussen evaluatie

We hebben enkele uren gewerkt aan het nieuwe product/dienst. Tijdens de tussen evaluatie kijken we of we moeten bijsturen.

4. Oplevering

Aan het einde van de hackathon wordt het nieuwe product/dienst gepresenteerd aan de klant.

  • Selected Works
  • Website ontwikkeling
See All work

Hackathon inzetten als bedrijf

Als je dit evenement binnen jouw bedrijf organiseert, moet je allereerst weten waarom je dit doet. Het is een cruciale factor, die het gemakkelijker zal maken om anderen te overtuigen om eraan deel te nemen.

Waarom zouden organisaties moeten deelnemen aan hackathons?

Hackathons zijn een geweldige manier om toegang te krijgen tot toptalent. Maar er zijn ook andere voordelen aan het houden van een hackathon binnen een bedrijf. Wij noemen er drie:

Branding en bekendheid

Hackathons zijn een geweldige plek om reclame te maken voor jouw bedrijf. De intieme en coöperatieve hackathon-omgeving biedt de mogelijkheid voor mond-tot-mondreclame. Ze helpen je ook om wat mindshare voor je organisatie te claimen onder de technische gemeenschap. Hackathons kunnen jouw bedrijf ook helpen een reputatie op te bouwen van expertise op jouw vakgebied.

Crowdsource innovatieve ideeën voor zakelijke problemen

Hackathons zijn broedplaatsen voor nieuwe en innovatieve ideeën. Verschillende teams komen samen om problemen op te lossen en nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Interne hackathons stellen medewerkers van verschillende afdelingen in staat om met elkaar in contact te komen, onderling te overleggen en te brainstormen. Dit helpt om de creativiteit te versterken, het moreel van de medewerkers te verbeteren en een cultuur van innovatie tot stand te brengen.

Start jouw hackathon!

Als bedrijf een vraagstuk of probleem inbrengen voor onze volgende hackathon? Stuur via het formulier jouw vraagstuk in en wij beoordelen of deze complex genoeg is voor de eerst volgende hackathon!

Direct aan de slag? Laten we direct jouw hackathon inplannen!

+31 6 25 35 98 26
Hackathon aanvraag

Hackathon Teambuilding

Je medewerkers of collega’s nog beter leren kennen? Met een hackathon wordt er optimaal gebruik gemaakt van de kwaliteiten van alle deelnemers. Uiteindelijk zijn we met elkaar verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Onze hackathon leider zal de groep begeleiden van een idee naar een concreet eindproduct.

Hackathon foto’s