Skip links

Privacy- en cookieverklaring

4 januari 2021

Jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn voor Link2Match van groot belang. Wij verzamelen jouw persoonsgegevens wanneer jij gebruik maakt van onze diensten. Wij houden ons hierbij aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG).

Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken,

  via deze privacyverklaring;

 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor

  onze doeleinden;

 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht

  toestemming verplicht zijn;

 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen.

  Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;

 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij

  ons verwerkte persoonsgegevens.

  Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij ons bedrijf Link2Match allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen.

  Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Link2Match via info@link2match.nl.

  Onze dienstverlening

  Link2Match is een Legal Recruitment Agency die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt om een perfecte match te maken. Hiervoor dienen wij te beschikken over informatie van zowel kandidaten als werkgevers. Het is afhankelijk per situatie welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden wij dit doen. Onze dienstverlening als gespecialiseerd werving & selectiebureau richt zich op het voorstellen van kandidaten aan klanten en prospects, het up to date houden van kandidaten met recente vacatures, het werven en selecteren van kandidaten. Hiertoe houdt Link2Match gedurende de bewaartermijn een kandidatendossier bij. Hiervoor zullen wij onder andere jouw persoonlijke gegevens en curriculum vitae in behandeling nemen. Dit kan onder andere betreffen: NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, opleidingen, cursussen, werkervaring, beschikbaarheid, salarisindicatie, persoonlijke interesses, referenties, getuigschriften, diploma’s, profielfoto).

  Persoonsgegevens

  Wij verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren:

 • Informatie die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je ons contactformulier invult op onze website, wanneer je telefonisch of per mail contact met ons opneemt, wanneer jij je inschrijft voor onze mailings en/of nieuwsbrieven of wanneer jij solliciteert op een vacature via onze website of een derde partij.
 • Informatie die automatisch wordt verzameld indien je onze website bezoekt. Dit komt omdat wij gebruik maken van cookies op onze website.
 • Informatie die wij verkrijgen van derde partijen.

  In sommige gevallen is het wettelijk of contractueel verplicht om bepaalde persoonsgegevens aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld om een overeenkomst met ons aan te gaan. Indien dit het geval is, dan informeren wij jou hier uiteraard tijdig over.

Pagina 1 van 3

Contactformulier

Met het contactformulier op onze website www.link2match.nl kun je ons vragen stellen, een aanvraag doen of jezelf inschrijven voor onze dienstverlening. Hiervoor gebruiken wij jouw:

• Naam
• E-mailadres

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en maximaal 12 maanden daarna.

Mailings/Nieuwsbrieven

Wij willen jou graag mailings en/of nieuwsbrieven sturen betreffende onze dienstverlening, zoals bijvoorbeeld het actuale aanbod van vacatures (voor kandidaten), het actuele aanbod van kandidaten (voor klanten en/of prospects) en algemene informatie betreffende onze branche. Dit doen wij:

 • Per e-mail
 • Via social media
 • Per telefoon

  Je kunt jezelf op ieder moment afmelden voor deze mailings en/of nieuwsbrieven. Graag vernemen wij dit per mail of telefonisch als wij contact hebben over onze dienstverlening.

  Bewaartermijn

  In beginsel bewaren wij jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Hierbij hanteren wij maximaal een termijn van 12 maanden na jouw laatste contactmoment met Link2Match.

  Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

  Wij delen jouw persoonsgegevens enkel met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

  Statistieken

  Wij houden statistieken bij over het gebruik van ons bedrijf en onze website. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

  Cookies

  Ons bedrijf gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

  Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van ons bedrijf werken dan niet goed meer.

  Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

  Google Analytics

  Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers ons bedrijf gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

  Beveiliging

  Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij nemen voldoende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Pagina 2 van 3

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt

• • • • • • • •

de volgende rechten:

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen; Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
Het laten corrigeren van fouten;
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij; Intrekken van toestemming;
Een bepaalde verwerking beperken;
Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als je een klacht in wilt dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar info@link2match.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

Disclaimer

De website www.link2match.nl is eigendom van Link2Match (Legal Recruitment), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 81319746.

Contactgegevens

Link2Match
Kraijenhoffstraat 137A
1018 RG Amsterdam E-mailadres: info@link2match.nl KvK nummer: 81319746

De informatie op www.link2match.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan niet uitgesloten worden dat de de informatie op deze site onvolledig, niet actueel, voor meerdere interpretaties vatbaar of onjuist is. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, kan Link2Match niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledigheid, nauwkeurigheid of geldigheid van de gepubliceerde informatie, producten of

diensten, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook

ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie, van de producten of diensten op deze site. Het gebruik van de informatie, producten of diensten op deze site geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Pagina 3 van 3